Allmänna villkor

Hej och välkomna till Pampador och vår hemsida, pampador.se. De allmänna villkoren ("Villkoren")gäller när du som konsument ("du") gör en beställning via Pampador.se ("hemsida"). Du förbinder dig till genom att göra köp från hemsidan och använda hemsidan. Villkoren utgör ett avtal mellan du som konsument och Pampador, reg organisationsnummer SE5568376809, Essingetorget 40,11266 Stora Essinge ("Pampador" eller "vi"). Vid användning av hemsidan uppmanar vi dig att läs villkoren noga.

 

 

PRISER OCH BETALNING

 

När vi har tagit emot din beställning kommer vi att skicka en bekräftelse till din mejladress, var därför noga med att skriva in rätt kontaktuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att vid enskilda fall att neka eller ändra din beställning vid exempelvis om du uppgivit fel personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar. Denna bekräftelse kommer utgöra ditt kvitto på ditt genomförda köp. En rekommendation från oss är att spara bekräftelsen för att underlätta vid eventuell kontakt med vår kundtjänst (hitta i kontakt).

 

Vi accepterar bank- och kreditkort. Vid köp på faktura administreras betalningen av Klarna. Vi har rätt till att ta betalt direkt i samband med beställning så länge inte fakturabetalning eller liknande betalsätt valts av dig och som har godkänts av oss, Pampador. 

 

 

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

 

Vi levererar våra produkter endast i Sverige och det beräknade leveransdatumet beror på vart beställningen är adresserad samt det leveransalternativ du valt. Ditt designade CASE kommer att skickas inom 10 arbetsdagar från den dagen då beställningen mottags. 

 

Om du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. Då ska du kontakta Pampadors kundtjänst, avbeställningen är ogiltig fram tills att en bekräftelse har mottagits från oss. Då din beställning har behandlats av Pampador måste du ta emot beställningen.

 

Om en produkt inte längre säljs så har Pampador rätt till att avbryta köpet och göra en återbetalning. Pampadors ansvar vid fel på varan i samband med leverans begränsas i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.

 

Om beställning levereras till en upphämtningsplats och du inte hämtar paketet i tid så förbehåller vi oss rätten till att ta ut en avgift för att täcka de eventuella  extra kostnaderna. Om produkten skadats under transporten så måste du meddela detta till Pampadors kundtjänst som snarast.

 

 

 

KAMPANJER OCH ERBJUDANDE

 

Pampador kan erbjuda kampanjer med förmånligare villkor än vad som framgår i dessa villkor exempelvis rabatter. Dessa förmånligare villkor gäller på specifika varor och gäller så länge kampanjen är aktiv. Vi förbehåller oss rätten att återkalla sådana kampanjer när som helst. Erbjudanden på specifika produkter gäller under en begränsad tid.

 

Efter köp på Pampadors hemsida kommer vi inte att göra några justeringar i beloppet du betalat så länge du inte fått fel information på grund av tekniska skäl eller fel på hemsidan. Om du har deltagit i vår kampanj och du fick rabatt på ditt köp eftersom totalbeloppet överskred ett visst belopp så kommer din återbetalning justeras enligt de villkor som gällde för den kampanj som var föremål för ditt köp. Pampadors rabattkoder kan inte användas i kombination med andra erbjudande eller andra rabattkoder, om inget annat avtalats.

 

 

ÅNGERRÄTT OCH BYTESRÄTT

 

Du har inte rätt till återbetalning för ditt köp på specialtillverkade produkter, produkter tillverkade efter kundens specifika önskemål (d.v.s ditt designade CASE) hänvisat till DAL 11§ 3p. Övriga produkter som inte är specialtillverkade har du rätt till full återbetalning för ditt köp inom 14 dagar från och med mottagandet av din beställning. För att få återbetalning krävs det att du returnerar din produkt samt att du står för fraktkostnaderna för ditt returpaket. Vi erbjuder även bytesrätt på produkterna som inte är specialtillverkade inom 14 dagar från dagen då beställningen mottagits för byte av produkt av samma eller lägre värde. Produkten ska returneras i nyskick samt i sin originalförpackning. Om produkt och/eller förpackning skulle skadats till följd av hantering (som inte motiveras av sedvanlig undersökning) har Pampador rätt att debitera för den värdeminskning som uppkommit.

 

Observera om du har valt att betala mot faktura så börjar de 14 dagarna på faktura löpa från den dag då paketet skickas från oss. Du står som betalningsskyldig under hela retur- eller bytesprocessen.

 

För att byte och retur ska behandlas av oss Pampador gäller det att du meddelar ditt ordernummer, om du vill byta/returnera samt anledning till vår kundtjänst (hitta på kontakter). Här hittar du även vår kontaktinformation.

 

Pampador kommer att återbetala dig inom 14 dagar från den dag då ditt meddelande mottagits av oss. Vi har rätt till att hålla inne återbetalningen tills det att vi har tagit emot varan eller tills att du har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske via den betalningsmetod som du valde vid genomförandet av ditt köp så länge inte det inte bedöms nödvändigt att föra återbetalningen på annat sätt.

 

 

GARANTI OCH REKLAMATION

 

Pampador erbjuder ett (1) års garanti för alla produkter som säljs på hemsidan. Vid användande av accessoarer icke certifierade av Pampador upphör garantin. Observera att Pampadors garanti inte täcker skador och fel som orsakas av;

 

Yttre omständigheter, exempelvis:

-förlust

-stöld

-vattenskador/andra vätskor

-brand

 

Felaktig användning, slarv, exempelvis:

-fall

-Slag

-krosskador

 

Estetiska förändringar orsakade av normalt slitage/åldrande exempelvis:

-mindre repor

-slitage av läder/ färg

Olyckor eller oberättigad reparation eller modifiering av produkten som inte utförts av Pampador.

 

Notera att garantin inte är gällande om du inte följt Pampadors skötselråd eller instruktioner. Pampadors garanti ersätter inte förmånligare villkor enligt lag.

 

Vi uppmanar dig som kund att undersöka produkten vid ankomst. Vid en anmälan för ett garanti ärende kontakta vår kundtjänst (hitta i kontakter). Vid anmälan ska följande vara inkluderat:,

 

  • Ditt ordernummer

  • Anledning till reklamationen

  • Om du gör anspråk på ersättning, reparation eller kredit

  • Bild som visar skadan/defekten tydligt.

 

Vi ber dig att skicka anmälan så snabbt som möjligt efter att du upptäckt skadan eller felet. Så fort vi har tagit emot din reklamation så återkommer vi inom snarast för ytterligare instruktioner.

 

Vid återlämning av den felaktiga produkten ska du skicka tillbaka den. Oavsett orsak till retur så ska du skicka tillbaka produkten förpackad för att förhindra skador på produkten under transport. Om den tillbaka skickade varan inte har några fel så kommer Pampador att ta ut en avgift om 100SEK i hanteringsavgift.

 

 

ANSVARSFRISKRIVNING

 

Pampador reserverar sig för slutförsäljning samt bild- och skrivfel på hemsidan exempelvis fel i produktbeskrivning, teknisk specifikation, felaktiga priser (samt prisjusteringar), felaktig information angående om varan finns i lager. Pampador har rätt att korrigera sådana fel samt har rätt till att uppdatera informationen när som helst. Om du beställt en vara där felaktigt pris angivits så kommer vi meddela dig samt invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen.

 

All bildinformation ska uteslutande ses som illustrationer. Illustrationerna kan inte garanteras återge de antal varor du erhåller, varans exakta utseende, funktion eller ursprung.

 

Allt på hemsidan och dess innehåll ägs av Pampador eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan ett skriftligt godkännande från oss, Pampador.

 

Pampador ansvarar inte för skada på andra föremål orsakade vid användning av våra produkter. Vi ansvarar inte heller för din förlust orsakade vid användning av våra produkter förutsatt att din användning har gjorts i enlighet med våra användningsinstruktioner samt skötselråd.

 

Du ansvarar för undersökning efter fel på produkten innan påbörjad användning av varan.

 

Pampadors ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på hemsidan är begränsad till det totala beloppet av din beställning. Pampador har inget ansvar för indirekta förluster.

 

 

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

 

Svenska lag är tillämpliga på dessa villkor och din användning av hemsidan. I den mån lag tillåter det ska svenska domstol exklusive jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller vid din användning av hemsidan. Undantag för fall då Pampador väljer själv att vidta rättsliga åtgärder gentemot en konsument där den har sin hemvist.

 

Om dessa villkor eller någon bestämmelse skulle finnas vara ogiltiga eller inte tillämpliga, i sin helhet eller delvis, så är bestämmelsen i fråga tillämplig i den utsträckning som svensk tillämplig lag tillåts. Resterande bestämmelser i dessa villkor ska tillämpas och ha verkan fullt ut och inte påverkas av ovan på något sätt.

 

 

ALTERNATIV TVISTELÖSNINGSNÄMND

 

Vid misslyckande på en lösning i tvist mellan dig som kund och oss Pampador så kan du skicka ett klagomål till EU:s funktion om tvistelösning "Online Dispute Resolution". Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en godkänd nämnd för alternativ tvistelösning. Länkar hittar ni här;

 

Online Dispute Resolution- http://ec.europa.eu/odr

 

 Allmänna reklamationsnämnden- www.arn.se

 

 

ÄNDRING AV VILLKOR

 

Pampador förbehåller sig rätten till att ändra dessa villkor när som helst, ändringarna i villkoren kommer att publiceras på hemsidan och är giltiga från det att de anges på hemsidan.

 

 

 

FÖRETAGSINFORMATION

 

Pampador

 

Organisationsnummer: 165568376809

 

Essinge torget 40

 

11266 Stora Essinge, Sverige

 

Kontaktinformation:

 

Pampador.kontakt@gmail.com

 

Dessa villkor var senast uppdaterade 2020-07-31